top of page

LIKE or SHARE?

לא אחת סימנתם לייק (LIKE) על פוסט או שיתפתם (SHARE) אותו מבלי להקדיש מחשבה מה ההשלכות של סימון כל כך פשוט ושגרתי זה.

מה הבעיה? אתם שואלים. מה הבעיה לשתף? בסך הכל שיתפתם משהו שמישהו אחר כתב. אז מה אם "עשיתם" LIKE? מה עם חופש הביטוי שלנו?

ההשלכות של פעולה פשוטה זו מצאו מקומן בתביעת לשון הרע עקב פרסום בפייסבוק, שקיטטה רגלה עד לערעור בבית המשפט המחוזי. לדגל נקרא גם היועץ המשפטי לממשלה, אשר הגיש את חוות דעתו במסגרת הערעור. בסופו של יום, בית המשפט המחוזי ערך אבחנה בין LIKE ל- SHARE בקשר לפירוש המונח "פרסום" בחוק איסור לשון הרע. האם סימונים אלה מהווים פרסום של לשון הרע, גם אם לא אנחנו פרסמנו את הפוסט המקורי? לפני שנתייחס בקצרה (מאוד) לפסק הדין, נזכיר כי בית המשפט העליון אמר דברו בקשר לחשיבות הרשתות החברתיות בקידום חופש הביטוי וההגנה על חופש הביטוי באינטרנט, "ככר העיר" החדשה: "זהו אפוא אמצעי דמוקרטי מובהק המקדם גם את עקרון השוויון...". יחד עם זאת, בל נשכח, כי יחד עם ההגנה על חופש הביטוי, יש להגן, יד ביד, גם על זכותו של אדם לשמו הטוב, משמע יש לאזן בין ההגנה על חופש הביטוי לבין ההגנה לשם הטוב. בית המשפט המחוזי פסק כי ככלל אין לראות בסימון LIKE כ"פרסום" כהגדרתו בחוק, וכי יש לנקוט בפרשנות מצמצת למבחני "הפרסום החוזר"/ הפצה שיכול לקרות בעקבות סימון LIKE. לעומת זאת, בית המשפט קבע כי פעולת SHARE הינה פעולה אקטיבית, אשר גורמת לחשיפת יתר או להרחבת הפרסום של הפוסט המקורי, ועל כן ישנם מקרים בהם בהחלט ניתן לראות בסימון זה בגדר פרסום לשון הרע של משתף הפוסט.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.
פוסטים אחרונים

הצג הכול

תביעות לשון הרע ופגיעה בשם הטוב

"טוב שם, משמן טוב" (קהלת ז', א') מהו לשון הרע? חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") מגדיר לשון הרע כדבר פרסום שעלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג בשל גזעו, מוצאו

Comments


bottom of page