©2019  ISMAIL & CO. LAW OFFICES     

אנו באסמעיל ושות' עורכי דין מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר זה ובכל פלטפורמה אחרת (לרבות Facebook) ועל כן אנו מפרסמים מדיניות זו ביחס להגנה על פרטיות המשתמשים.

אנו מתחייבים לנהוג במידע שנאסף אודות המשתמשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

מה המידע שאנו אוספים?

שם פרטי ומשפחה, פרטים ליצירת קשר, מידע הקשור לפניות המשתמשים.

למה משמש המידע שנאסף?

יצירת קשר עם המשתמשים, שליחת הודעות דואר אלקטרוני או פוסטים ב- Facebook בעניינים הקשורים לפעילות המשרד.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

אבטחת מידע

על מנת למנוע גישה אסורה לנתונים אישיים, אנו פועלים כדי להגן ולאבטח את המידע שאנו אוספים באופן מקוון.

מדיניות פרטיות

  • Google Places - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle