top of page

תאונת עבודה – נפגעי עבודה בביטוח לאומי - מ- 7% ל- 17% נכות

לקוח שלנו נפגע במהלך עבודתו באצבעותיו בידו הימנית. הלקוח פנה אלינו על מנת שנלווה אותו בהליךהתביעה בענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי. תביעתו הוכרה כתאונת עבודה. בועדה הרפואית הראשונה נקבעה לו נכות של כ- 7% בלבד בגין ליקוי בתחושת האצבעות. על קביעת הועדה הגשנו ערר, בטענה כי הועדה הראשונה שגתה בהערכת הנכות ועשתה שימוש בסעיפי ליקוי הקבועים בתקנות באופן שגוי. בעקבות הערר, קבעה ועדת הערר ללקוח שלנו מעל ל- 17% נכות.


נפגעי עבודה בביטוח לאומי
נפגעי עבודה בביטוח לאומי

Comments


bottom of page