top of page

רשלנות רפואית - שיניים

לעיתים, רופאי שיניים סוטים מהסטנדרט הרפואי המקובל וכתוצאה מכך נגרם נזק למטופל. נזק זה הוא בר תביעה והמטופל זכאי לפיצויים בגינו. טיפולי שיניים נחשבים לעיתים להליכים רפואיים הכרחיים (כגון, עקירות, שחזורים, טיפולי שורש...) או טיפולים אלקטיביים בררניים (דוגמת טיפולים אסטטיים: הלבנת שיניים או טיפולים אורתודנטיים). לכאורה טיפולי שיניים אינם נחשבים הליכים מסובכים. עם זאת, לא אחת מסתבך הטיפול ומתרחש נזק רפואי (לרבות נפשי) למטופל. אמנם לא כל נזק שמתרחש כתוצאה מטיפול שיניים עולה כדי רשלנות כהגדרתה לפי החוק ויש לבדוק כל מקרה ומקרה לפי הנסיבות והעובדות של המקרה המסוים ולפי קריטריונים שנקבעו בחוק ובפסיקה. משרדנו מייצג זה שנים רבות נפגעי רשלנות רפואית בתחום רפואת השיניים. אם נפגעת כתוצאה מפרוצדורה רפואית בתחום השיניים או נפלת קורבן לטיפול שיניים רשלני.Comments


bottom of page