top of page

רשות המיסים הפדרלית של איחוד האמירויות (FTA) הקלה על תהליך רישום עסקים לדיווחי מס חברות

הרשמה למס חברות באיחוד האמירויות נעשתה 'קלה' לעסקים שכבר רשומים למע"מ.

דובאי: רשות המיסים הפדרלית של איחוד האמירויות (FTA) הקלה על תהליך רישום עסקים לדיווחי מס חברות.

ישנה חשיבות למועד בו הונפק רישיון העסק.

הדדליין הראשון שניתן לחברות באיחוד האמירויות לרישום הוא עד ה- 31 במאי 2024. מועד זה רלוונטי לחברות שנפתחו בחודשים ינואר -פברואר. אי עמידה במועד יגרו קנסות של 10,000 דירהם.

על חברות שהונפק להן רישיונות במרץ או אפריל לבצע את הרישום עד ה- 30 ביוני, וכן הלאה.


רשות המיסים הפדרלית של איחוד האמירויות (FTA) הקלה על תהליך רישום עסקים לדיווחי מס חברות
רשות המיסים הפדרלית של איחוד האמירויות (FTA) הקלה על תהליך רישום עסקים לדיווחי מס חברות

Comentarios


bottom of page