top of page

רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע מיוחד לסיום מזורז של עשרות אלפי תיקי הוצאה לפועל בהנחות משמעותיות

מבצע הנחות גבייה עם הנושים הגדולים במשק יוצא לדרך


רשות האכיפה והגבייה יוצאת במבצע מיוחד לסיום מזורז של עשרות אלפי תיקי הוצאה לפועל בהנחות משמעותיות של לפחות 40% מגובה החובות ובאפשרויות פריסה נרחבותמבצע הנחות הגבייה יימשך כשלושה חודשים - מיום 1.7.22 עד ליום 22.9.22. בין הנושים הגדולים, אשר כבר הסכימו להירתם, לטובת ציבור החייבים בישראל ולהשתתף בו, כלולות החברות: בזק, ישראכרט, מקס איט אשראים, מנורה, איי די אי ביטוח ישיר, תנובה, זאפ גרופ ועוד.

במהלך חודש מרץ 2022 ובהמלצת שר המשפטים, פנה מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין, בהצעה אטרקטיבית לגופים ולחברות, שהינם הנושים הגדולים ביותר במערכת ההוצאה לפועל, להצטרף למבצע הנחות מיוחד. מבצע הנחות חד פעמי זה, נועד להקל על ציבור החייבים, המתקשה בהחזר חובותיו והמתמודד כשאר החברה בישראל, עם יוקר המחיה, ומאפשר גם לנושים הגדולים להקדים החזרי חובות ולהעדיף גבייה וודאית, הסכמית, ומתוכננת.

רשות האכיפה והגבייה, פנתה בהתאם לכך ל-100 הנושים הגדולים במשק, ניהלה עימם משא ומתן עבור ציבור החייבים וגיבשה מתווה עם למעלה מ-20 גופים וחברות, לפיו יוענקו לחייבים הנחות משמעותיות המתחילות ב-40 אחוזים מגובה החובות בתיקי הוצאה לפועל, ותינתן לחייבים אפשרות פריסה מוסכמת ורחבה.

במסגרת המבצע תשלח הרשות מכתבים, הודעות טקסט ותפנה גם בשיחות יזומות אל החייבים, על מנת להגביר את חשיפת החייבים לאפשרויות החד פעמיות הכלולות במבצע ולהזמינם לשלם את החובות בהנחות האמורות, מרחוק - במוקד הטלפוני או באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה, ולחלופין באמצעות זימון תור לגיבוש הסדר בכלל לשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ. סך תיקי ההוצאה לפועל הלוקחים חלק במבצע ההנחות עומד בשלב זה על כ-150,000 תיקי חוב.

מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין, ציין, כי מטרת המבצע המיוחד, שהוחלט לקיימו בקיץ 2022 ובשנת השמיטה, היא לסייע לזוכים ולחייבים להגיע להסדרים יעילים, לסגירת תיקי חובות ישנים וחדשים הפתוחים במערכת ההוצאה לפועל, ולאפשר הן לזוכים והן לחייבים, להמשיך יחדיו בדרך כלכלית חדשה.

*מתוך אתר רשות האכיפה והגבייה*

Opmerkingen


bottom of page