top of page

פירוק חברה מרצון - אורכה נוספת לפטור מתשלום חובות אגרה - פירוק מרצון בהליך מזורז

רשם החברות הודיע על הארכת הפטור מתשלום חובות אגרה לחברות המבקשות להתפרק מרצון הינה עד ליום 29.2.2024.
#פירוק מרצון בהליך מזורז

Comments


bottom of page