top of page

סוף הפטור מתשלום אגרה בפירוק חברה או שותפות

חברות ושותפיות שפתחו בהליך פירוק מרצון נהנים מפטור מתשלום אגרה שנתית עבור שנים בהן לא היו פעילות כלכלית ושאין להם תיקים ברשות המיסים.

פטור זה יבוטל בסוף שנת 2022, כלומר חברות או שותפויות לא יוכלו לנצל את הפטור הקיים היום.

ניתן לפנות אלינו להתייעצות.


Comments


bottom of page