• ISMAIL & Co. Law Firm

נפצעה באימון למרתון של קבוצת ריצה שהקים המעסיק, והוכרה כנפגעת עבודה

בית הדין לעבודה קבע: "בשל שינויי העיתים והתפתחות שוק התעסוקה המודרני, אשר בו לעיתים העיסוק בעבודה משתרע מעבר לשעות העבודה ולמסגרות העבודה הרשמיות והמקובלות בתוך חצרי בית העסק, ניתנה למונח "תאונת עבודה" פרשנות דינמית, גמישה ותכליתית. בכלל זה הוכרו כתאונות עבודה גם אירועים תאונתיים אשר התרחשו תוך כדי ביצוע פעילויות "נלוות לעבודה", דוגמת השתלמויות, סמינרים, ימי גיבוש ואירועי ספורט ונופש..."


פוסטים אחרונים

הצג הכול

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 5.10.2014 נקבע כי אף על פי שאינו מחויב לקבל כל הכרעה המובאת בפניו, רק לעתים רחוקות יתערב בית המשפט במסקנות הנוגעות לעניינים שבמקצועיות ובשיקול דעת בהכרעה של שמ