• ISMAIL & Co. Law Firm

מתקן חניה צנח ומחץ רכב!

אדם אשר החנה את רכבו במתקן חניה נס על נפשו כאשר המתקן החל לפתע לצנוח.

רשויות המדינה, וחברות שנתבעו על ידנו, מפנות את האחריות מהאחת לשנייה. בנס, הפעם, לא היו נפגעים בגוף. ההמשך יבוא....


35 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 5.10.2014 נקבע כי אף על פי שאינו מחויב לקבל כל הכרעה המובאת בפניו, רק לעתים רחוקות יתערב בית המשפט במסקנות הנוגעות לעניינים שבמקצועיות ובשיקול דעת בהכרעה של שמ

ההתיישנות מהווה מחסום להגשת תביעה, המונע מהתובע לממש את זכויותיו המהותיות. אם כן, מה תועלת במחסום דיוני זה? הפסיקה עומדת על ארבעה טעמים עיקריים למוסד ההתיישנות. הראשון, מוסד ההתיישנות נועד לסייע לנתבע