• ISMAIL & Co. Law Firm

מתכננים לרכוש דירה נוספת? תתכוננו לשלם עד 10% מס רכישה

על פי תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), אשר נסגר להערות הציבור היום (7/11/21), מתוכננת העלאת מס רכישה לרוכשי דירת מגורים נוספת, אשר אינה דירתם היחידה, בשיעור של 8% על חלק השווי שעד 5,348,565 ₪ ושיעור של 10% על חלק השווי העולה על סכום זה.

על- פי דברי ההסבר לתזכיר, "העלאת המס צפויה למתן את ביקוש המשקיעים ולסייע בבלימת עליית מחירי הדירות בתקופה זו. צעד זה נלווה לצעדים נוספים להגדלת היצע יחידות הדיור בשוק שיתנו מענה לביקוש הגובר ויביאו ליציבות מחירים בטווח הארוך".29 צפיות