top of page

מי אמר שחברות הביטוח לא רוצות לפצות אתכם? ואיך קורה ש- 7,000 ₪ הופכים ל 102,000 ₪?

לא פעם אני שומע מלקוחות כעוסים שחברות הביטוח עושות הכל כדי להתחמק מתשלום הפיצויים המגיעים להם, ולעיתים מציעות לשלם סכומים זעומים יחסית לנזק שנגרם.

"זה לא נכון!" – אני משיב מיד. "חברות הביטוח אוהבות לפצות את המבוטחים שלהן ועושות הכל כדי שאהבה זו תתממש, אלא שכמו בכל סיפור אהבה, גם אתה צריך להשקיע בקשר".

הלקוח שואל בכעס: "אז למה הם הציעו לי בהתחלה רק 7,000 ₪ ורק אחרי שפניתי אליך שילמו 102,000 ₪?"

אני עונה בבדיחות הדעת: "האהבה התעצמה ככל שהשקענו בקשר".

חשוב מאוד לבחור עו"ד מקצועי ויסודי הבקיא ברזי החוק והפסיקה, על מנת שימצה את הזכויות והפיצויים המגיעים לכם. אם הנזקים שנגרמו לכם לא יוצגו במקצועיות בפני חברת הביטוח שלכם, היא לא תאהב אתכם.

Kommentare


bottom of page