top of page

מה על רוכשים לבדוק לפני רכישת נכס בתוכנית "אוף-פלאן" בדובאי?

היזם אחראי על מסירת הפרויקט, אך על הרוכש להיות עירני.

מה יש לבדוק לפני רכישת נכס מיזם בתוכנית "אוף-פלאן"? כיצד ניתן לוודא את אמינות היזם ואת יכולתו להשלים את הפרויקט? כמו כן, האם יש תקופה מקסימלית להשלמת הפרויקט?

 

חלק מהדרישות לרכישת נכס כזה הן:

 

א. לוודא שהנכס נקי מחובות (משכנתא, עיקולים וכו') ושהיזם מחזיק בכל האישורים הדרושים מהרשויות המוסמכות (DLD, RERA, חשבון נאמנות רשום) כדי להתחיל בבנייה.

ב. לברר מידע על היזם לפני רכישת הנכס "אוף-פלאן". לוודא שהוא מבוסס ואמין. יש לבדוק את היסטוריית הפרויקטים הקודמים שלו.

ג. יש לוודא שהסעיפים הנכונים בהסכם המכר, אשר צריך לכלול את התנאים וההתניות, להסדיר את היחסים בין הצדדים, להגדיר את הזכויות והחובות של הצדדים, ובעיקר אם הפרויקט מתעכב מעבר לתקופה שהוסכמה באופן הדדי.

ניתן לבדוק את אמינות היזם רק על ידי DLD, חשבון נאמנות רשום ו-RERA.

מה לגבי לוח הזמנים של הפרויקט?

אין תקופה מקסימלית להשלמת הפרויקט. מועד ההשלמה צריך להיות מצוין בהסכם המכר. אם לא מצוין מועד ספציפי מסירה בהסכם המכר, היזם אינו יכול להתמהמה באופן לא סביר במסירת הנכס.  

מהו זמן סביר להשלמת הפרויקט? בבית המשפט העליון בדובאי (ערעור נדל"ן מספר 328/2023) ניתן פסק דין כי לבית המשפט הסמכות להעריך את הזמן הסביר להשלמת הפרויקט בהתאם לנסיבות הספציפיות.


*האמור לעיל כתוב בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.
Comments


bottom of page