top of page

יפוי כח מתמשך - חשיבותו בזמן אמת!

יפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי בעל משמעות רבה המהווה חלופה להליך המסורבל של מינוי אפוטרופוס

יפוי כח מתמשך
יפוי כח מתמשך

דרך בית המשפט.

יפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו בשל חוסר כשירות.


מיופה הכוח יוכל לפעול בשם אותו אדם כאשר לא יוכל עוד לקבל החלטות בעצמו. זאת בנוגע לעניינים רפואיים, אישיים, רכושיים- או רק לחלקם. והכל לבחירת מייפה הכוח.


לא רק, מייפה הכוח רשאי לכלול "הנחיות מקדימות" בכל נושא שירצה להתוות את דרך הפעולה של מיופי הכוח בעתיד.

מסמך זה מייתר את ההליך המסורבל של מינוי אפוטרופוס ויוצר ביטחון למייפה הכוח בנוגע לעתידו.


פנו למשרדנו עוד היום לצורך עריכת מסמך יפוי כוח מתמשך, ביעילות, מהירות ומקצועיות.

מאת: עו"ד ספיר בן מיור

Opmerkingen


bottom of page