top of page

טיפולי שיניים ואסתטיקה בחוץ לארץ

רציתם לחסוך עשרות אלפי שקלים בעלויות של טיפולי שיניים ואסתטיקה בחו"ל? מרגישים שקיבלתם טיפול רשלני בחו"ל ואין לכם למי לפנות? הכסף ירד לטמיון ופתאום אין לכם כתובת?

לאחרונה שאלות אלו מופנות למשרדנו מלקוחות שטוענים כי נפגעו במהלך טיפולים רפואיים ואסתטיים בחו"ל והם מבקשים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית.

חשוב לזכור, כי במקרים רבים לבית המשפט בישראל אין סמכות מקומית לדון בתביעות אלו, ולכן הברירה היחידה שנותרת בידי הנפגע היא לנהל את התביעה בחו"ל, על כל המשתמע מכך, לרבות עלויות ניהול הליכים משפטיים ותחולת דין שונה, בהתאם למדינה בה ניתן הטיפול.

אז מה אנחנו ממליצים? לעגן מראש בהסכם: היקף הטיפול ומה נכלל בו, אילו בדיקות מקדימות נדרשות, שמות הרופאים המטפלים, שם המוסד הרפואי, פרטי הביטוח / פוליסת ביטוח, פרטי המתווך/ הסוכן הישראלי ומעמדו במסגרת היחסים החוזיים בין הפציינט למוסד הרפואי, קביעה מראש בנוגע לסמכות משפטית מקומית (תוך לקיחה בחשבון של עלויות ניהול הליך בחו"ל במידה והסמכות הינה לבית משפט בחו"ל), עלויות הטיפול, וכן פרטים נוספים בהתאם למקרה הספציפי.

משרדנו מתמחה בליווי פציינטים לטיפול בחו"ל. לשאלות נוספות ניתן לפנות אלינו


Comentarios


bottom of page