top of page

חוק הגנת הצרכן - ביטול עסקה

מצורף קישור לאתר המועצה הישראלית לצרכנות:


**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.

Comments


bottom of page