התערבות בית המשפט בחוות דעת מומחה מוסכם מכריע

בפסק דין שניתן ע"י בית המשפט העליון ביום 5.10.2014 נקבע כי אף על פי שאינו מחויב לקבל כל הכרעה המובאת בפניו, רק לעתים רחוקות יתערב בית המשפט במסקנות הנוגעות לעניינים שבמקצועיות ובשיקול דעת בהכרעה של שמאי מכריע / בורר / מעין בורר / מומחה מוסכם מכריע וכיו"ב.

הנסיבות המצדיקות התערבות בית המשפט הן נסיבות יוצאות דופן של חריגה מסמכות, חוסר הגינות, חוסר תום לב, השפעה בלתי הוגנת, חריגה מכללי צדק טבעי וכו'.

 ©2019  ISMAIL & CO. LAW OFFICES