top of page

הקלה במס על הכנסה מהשכרת דירה יחידה

יחידים המשכירים דירה יחידה שבבעלותם ובמקביל שוכרים דירה אחרת, תינתן להם הקלה על תשלום מס הכנסה מדמי השכירות שהם מקבלים באופן שהסכום שהם מקבלים ינוכו מדמי השכירות שהם משלמים, זאת עד לתקרה של 90,000 ₪ ולמדווחים על הכנסה מהשכרת דירה במסלול 10% מההכנסות.

הקלה זו אינה רלוונטית למשכירים במסלול פטור ממס על שכירות עד לתקרה הקבועה בחוק, נכון לשנת 2023 כ- 5470 ₪ לחודש.

**אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד.


Comments


bottom of page