• ISMAIL & Co. Law Firm

הפוטנציאל המסחרי של ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות

ההכרזה על חתימת ההסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות צפויה לקדם (עוד יותר) את הקשרים העסקיים בין שתי המדינות, ולמעשה פותחת הזדמנויות עסקיות נרחבות לאנשי עסקים מישראל ומאיחוד האמירויות.

אנו פועלים לקדם את הפעילות העסקית הפוטנציאלית של קהל לקוחותינו בתחומי הטכנולוגיה, החקלאות והנדל"ן - תוך ניווט בסבך הבירוקרטיה והרגולציה והתחשבות באופי ובדרישות לקוחותינו.

אנו עוסקים בניתוח מתמיד של הפעילות המשפטית-עסקית ושואפים להציע תמיד את הפתרון המדויק ביותר, וכן לקדם את האינטרסים של לקוחותינו, הן בישראל הן באיחוד האמירויות.


פוסטים אחרונים

הצג הכול

מדריך לפירוק חברה מרצון

במידה והחברה אינה פעילה, ועל מנת למנוע את המשך חיובה באגרות שנתיות לרשם החברות (כשהמשמעות הינה - גביית סכומים מבעלי החברה/מנהליה) יש לנקוט בהליך פירוק חברה. משרדנו מציע לבעלי חברות לא פעילות טיפול כול

בית המשפט בנתניה ביטל פסק דין והליכי הוצאה לפועל שננקטו נגד לקוחה של חברת פלאפון

משרדנו ייצג לקוחה לשעבר של חברת פלאפון בהליך לביטול פסק דין שניתן נגדה ושבמסגרתו חויבה לשלם לפלאפון סך של 100,000 ₪.בית המשפט בנתניה בחן האם התקיימו יחסי שליחות בין הלקוחה לבין עו"ד שייצג אותה, לכאורה

האם בית המשפט יתערב בהסכמת צדדים להסכם ויחליף בורר שזהותו הוסכמה מראש?

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את טענת משרדנו כי אין מקום לסטות מסעיף בוררות בהסכם הקובע את זהות הבורר, חרף התנגדויות שנשמעו בדבר מינו. מוסד הבוררות נועד לאפשר לצדדים לקיים הליך מהיר ויעיל לפתרון סכסו