• ISMAIL & Co. Law Firm

האם חלה חובה על נפגע בתאונת דרכים בעבודה למצות את זכויותיו בביטוח לאומי?

על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, דרגת נכות שנקבעה לנפגע בתאונת דרכים על ידי המוסד לביטוח לאומי תיחשב כדרגת נכות מחייבת גם בתביעה על פי חוק הפיצויים. אולם, האם החוק מטיל חובה על נפגע בתאונת דרכים בעבודה לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי לקביעת נכותו?

בית המשפט העליון פסק בשאלה זו זה מכבר כי תובע אינו נדרש למצות את הדרכים לקביעת דרגת נכותו על ידי המוסד לביטוח לאומי בטרם יגיש בקשה למינוי מומחים רפואיים בתביעה על פי חוק הפיצויים. ראה: רע"א 1619/93 ‎אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו, פ''ד מז(4) 89 (1993).

הרציונל מאחורי קביעה זו הינו כי חוק הפיצויים מבקש לחסוך בעלויות ובזמן הכרוכים במינוי מומחה רפואי כאשר ניתנה כבר חוות דעת רפואית בעניין התובע, אך בשום אופן לא נועד למנוע מתובע להוכיח את נכותו בכל תחום בו היא לא נקבעה.

עם זאת, יש לשים לב לכך שבפסיקה מאוחרת יותר העיר כב' המשנה לנשיאה בדימ', הש' ריבלין, כי בית המשפט רשאי לדחות בקשת תובע למינוי מומחה רפואי שהוגשה במסגרת תביעה לפי חוק הפיצויים, אם התובע נמנע במכוון ובחוסר תום לב מלקבל חוות דעת רפואית בעניינו מהמוסד לביטוח לאומי -

(רע"א 1588/10 מיכאל נ' ביטוח ישיר חברה לביטוח בע"מ, נבו 6.9.2010).

פוסטים אחרונים

הצג הכול

ההתיישנות מהווה מחסום להגשת תביעה, המונע מהתובע לממש את זכויותיו המהותיות. אם כן, מה תועלת במחסום דיוני זה? הפסיקה עומדת על ארבעה טעמים עיקריים למוסד ההתיישנות. הראשון, מוסד ההתיישנות נועד לסייע לנתבע

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן: "חוק הפלת"ד") חוקק על מנת להבטיח שכל נפגע בתאונת דרכים יפוצה בגין נזקיו, אם כי לא בשלמותם (ראו פירוט בהמשך). לשם כך, מגדיר החוק מהי תאונת דרכים. יחד