האם בית המשפט יתערב בהסכמת צדדים להסכם ויחליף בורר שזהותו הוסכמה מראש?

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את טענת משרדנו כי אין מקום לסטות מסעיף בוררות בהסכם הקובע את זהות הבורר, חרף התנגדויות שנשמעו בדבר מינו.

מוסד הבוררות נועד לאפשר לצדדים לקיים הליך מהיר ויעיל לפתרון סכסוכים, וכל זאת מבלי להיזקק לפנייה לערכאות שיפוטיות. בתי המשפט מכירים בחשיבות מוסד הבוררות, הן לייעול ההתדיינות בין צדדים הן להקלת העומס במערכת בתי המשפט, ולפיכך אינם נוטים להתערב בהסכמות צדדים למינוי בורר שיכריע במחלוקות בין צדדים.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתי רצוי להתאגד כחברה?

אדם, או חבר בני אדם רשאים לייסד חברה, שתהיה בעלת מטרה חוקית. חברה היא תאגיד בעל אישיות משפטית נפרדת מהאישיות של בעלי המניות בו. משמעות הדבר היא שלחברה חובות וזכויות ככל ישות משפטית אחרת, חברה רשאית לה

בית המשפט בנתניה ביטל פסק דין והליכי הוצאה לפועל שננקטו נגד לקוחה של חברת פלאפון

משרדנו ייצג לקוחה לשעבר של חברת פלאפון בהליך לביטול פסק דין שניתן נגדה ושבמסגרתו חויבה לשלם לפלאפון סך של 100,000 ₪.בית המשפט בנתניה בחן האם התקיימו יחסי שליחות בין הלקוחה לבין עו"ד שייצג אותה, לכאורה

משפט מסחרי ודיני תאגידים

משפט מסחרי הוא מערכת הדינים החלה על כינון תאגידים, מהלך פעילותם וחדלותם. צורת ההתאגדות המוכרת ביותר היא החברה. משום כך, דיני המשפט המסחרי מורכבים מדיני חוזים, דיני בנקאות, דיני בתוכו. במשק הישראלי פוע

 ©2019  ISMAIL & CO. LAW OFFICES

עוד תאונות דרכים לשון הרע רשלנות רפואית הסכם רכישה הקמת חברה פיצויים