top of page

עו"ד לדיני מקרקעין | עסקאות נדל"ן

אנו רואים חשיבות עליונה במתן תשומת לב אישית לכל עסקה ועסקה ובטיפול דקדקני על מנת להימנע מטעויות יקרות והרות גורל.

אנו מקפידים על עריכת בדיקות מקדמיות עבור הרוכש/המוכר. לצורך הערכת כלל הגורמים העשויים להשפיע על העסקה, משקיע צוות המשרד כל מאמץ בעריכת הבדיקות האמורות ובדיקות נוספות באופן מקצועי. לקוחותינו מקבלים ליווי וייעוץ אישי ונאמן, בכל שלב משלבי העסקה, החל בייעוץ מקדים לביצוע העסקה, ייעוץ בהיבטי המיסוי - העוברים תמורות מרחיקות לכת בשנים האחרונות, דרך ניהול משא ומתן ועריכת החוזה וכלה בייצוג מול רשויות השלטון עד להסדרת רישום הזכויות בספרי מרשם המקרקעין.

נקודת המוצא שלנו היא שאין עסקה "רגילה" או "פשוטה", חשוב להקפיד, בטרם חתימה על הסכם מכר, לערוך בדיקות מסוימות עבור הרוכש ועבור המוכר, הנבדלות אלה מאלה. למשל, רוכש נדל"ן מוכרח לבדוק באופן מעמיק מהן זכויות המוכר בנכס, מה הזכויות הנמכרות בעסקה, ומה המצב המשפטי והתכנוני של הנכס, ואילו מוכר נדל"ן רצוי שיבדוק אילו הגבלות עשויות לחול על המכירה ומהן משמעויות המס, לרבות מיסים עירוניים, העשויים לחול לגביו בגין מכירת זכויותיו בנכס.

עו"ד מקרקעין המתמחה בעסקאות נדל"ן יוכל לסייע לכם בבחינה ובניית חוזה המכר, בתהליך ביצוע עסקת המכירה / הרכישה ובהבטחת זכויות הצדדים. חשוב כמובן לזהות את הסיכונים האפשריים ולמצוא פתרונות משפטיים מתאימים.

עורכי הדין במשרדנו המתמחים בעסקאות מקרקעין מעניקים ייעוץ מקצועי שאתם זקוקים לו ובטחון נפשי לקראת אחת מהעסקאות הגדולות והקריטיות בחייכם.Comments


bottom of page