• ISMAIL & Co. Law Firm

בשמחה רבה אנו מודיעים על שיתוף פעולה בתחום הקניין רוחני עם עוה"ד ד"ר יואב מזא"ה

מטרתנו המשותפת לקדם הצלחתם וצמיחתם העסקית של לקוחותינו הקיימים ופתיחת הזדמנות ללקוחות חדשים.

ההכרזה על השותפות מעצימה את המחויבות שלנו כלפי לקוחותינו למתן ייעוץ משפטי מן המעלה הראשונה.

ד"ר מזא"ה כיהן כחבר סגל באוניברסיטת אוקספורד שבבריטניה, ושימש מרצה אורח באוניברסיטת טורונטו שבקנדה. מחקריו של ד"ר מזא"ה מצוטטים ומשפיעים רבות על הפסיקה בבתי המשפט.

זכויות יוצרים | סימני מסחר | זכויות פרסום זכויות מבצעים ומשדרים | הפרות של קניין רוחני, ועוד.23 צפיות