דיני חברות ומשפט מסחרי

שירותי המשרד בתחומים אלה כוללים ייזום, ליווי ועריכת הסכמים מסחריים בתחומי השקעות מגוונים תוך ניתוח הסיכונים המשפטיים ללקוח, מכרזים, מיזוגים, רכישות ופירוקים של תאגידים, וכן הסכמי עבודה, הסכמים עם לקוחות, ספקים, הסכמי שת”פ, הסכמי סודיות ורישוי עסקים.

 ©2019  ISMAIL & CO. LAW OFFICES