top of page

תאונות דרכים | ביטוח

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 מסדיר את אופן הטיפול המשפטי בנפגעי תאונות הדרכים והפיצויים המגיעים. לעיתים לפיצויים אלה חשיבות סוציאלית רבה במקרים בהם הנפגע שוהה באי כושר ונאלץ להיעדר ממקום עבודתו למשך תקופות ארוכות. במקרים אלו הדין מאפשר לנפגע לפנות לחברת הביטוח בדרישה ל"תשלום תכוף", קרי תשלומים המגיעים לנפגע עוד בטרם התבררה תביעתו.החוק מחיל אחריות מוחלטת על הרכב הפוגע ומבטיח פיצויים לכל נפגעי תאונות הדרכים, בכללם נפגעי תאונות "פגע וברח". בתביעות מעין אלה, בהן לא ידועה זהות הנהג הפוגע, החוק מתיר הגשת תביעה נגד "קרנית". להבדיל מתיקי נזיקין אחרים, בתיקי תאונות דרכים לא ניתן להגיש חוות דעת פרטית מטעם הנפגע לצורך קביעת נכותו הרפואית, אלא בית המשפט הוא שממנה מומחה רפואי מטעמו כדי לקבוע האם נותרה נכות לנפגע ומה שיעורה. בהתאם לקביעות המומחה יש להגיש תחשיב נזק מפורט בו מגולמים כל נזקי הנפגע- הישירים והעקיפים. שלב זה בניהול התיק הוא קריטי מבחינת קביעת שיעור הפיצויים שייפסק לנפגע.למשרד אסמעיל ושות' ניסיון רב שנים בניהול תיקי תאונות דרכים בכל הערכאות המשפטיות. המשרד מלווה את לקוחותיו מסמוך לפגיעתם בתאונת דרכים ועד לקבלת הפיצויים המגיעים להם (עלות טיפולים רפואיים, נסיעות, הצורך להעסיק עזרת צד ג ' ועוד). המשרד פועל בשיתוף פעולה עם מומחים רפואיים מהשורה הראשונה הבודקים את חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, מייעצים בהפניית שאלות הבהרה והכנה לחקירתו בבית המשפט.

bottom of page