top of page
Fire Rescue Training

להתייעצות עם עו"ד תאונות דרכים

!קיבלנו את הפנייה, תודה

  • Facebook

תאונות דרכים

ייצוג משפטי בתאונות דרכים בישראל

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975

תאונות דרכים מהוות בעיה חברתית משמעותית בישראל. מדי שנה מתרחשות בישראל כ-60,000 תאונות דרכים, כאשר כ-400 מהן מסתיימות במוות וכ-2,000 מסתיימות בפציעה קשה. תאונות דרכים עלולות לגרום לנזקים משמעותיים, הן לגוף והן לנפש.

במדינת ישראל, חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, מסדיר את נושא הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. החוק קובע כי כל נהג המבוטח בביטוח חובה, זכאי לפיצויים במקרה של פגיעה בתאונה. במקרים בהם לא ניתן לזהות את הגורם לתאונה, או במקרים בהם חברת הביטוח אינה קיימת או אינה יכולה לשלם את הפיצויים, הפיצויים ישולמו על ידי קרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרנית).

ייצוג משפטי מקצועי חיוני במקרה של תאונת דרכים. עורך דין מנוסה בתחום תאונות הדרכים יוכל לסייע לנפגע להבין את זכויותיו, לאסוף את המסמכים הרלוונטיים, לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח או קרנית, ולהגיש תביעה לבית המשפט במקרה הצורך.

01

כיצד נפסקים הפיצויים בתאונות דרכים? 

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ישולמו בגין ראשי הנזק הבאים:
נזק גוף: פיצויים בגין נזק גוף כוללים פיצויים בגין כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הפסד כושר עבודה, הוצאות מיוחדות, ועוד.
נזק נפשי: פיצויים בגין נזק נפשי כוללים פיצויים בגין פגיעה נפשית, חרדה, דיכאון, ועוד.
נזק כלכלי: פיצויים בגין נזק כלכלי כוללים פיצויים בגין אובדן הכנסה, הוצאות רפואיות עתידיות, הוצאות שיקום, ועוד.

02

חשיבות הייצוג המשפטי בתאונות דרכים

ייצוג משפטי מקצועי חיוני במקרה של תאונת דרכים, מכיוון שעורך הדין יוכל לסייע לנפגע בנושאים הבאים:
הערכת נזק: עורך דין מנוסה יוכל להעריך את גובה הפיצויים המגיעים לנפגע, בהתבסס על הנסיבות הספציפיות של התאונה והנזק שנגרם.
משא ומתן עם חברת הביטוח או קרנית: עורך דין יוכל לנהל משא ומתן עם חברת הביטוח או קרנית על גובה הפיצויים.
הליכים משפטיים: במקרה הצורך, עורך דין יוכל להגיש תביעה לבית המשפט על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים לנפגע.
ייצוג משפטי מקצועי חיוני במקרה של תאונת דרכים. עורך דין מנוסה יוכל לסייע לנפגע לקבל את הפיצויים המגיעים לו, בהתאם לחוק.

03

bottom of page