top of page

צוואות | ירושות

משרדנו מעניק ללקוחותיו שירות משפטי הן בהכנת צוואות, הן בקיום צוואות וחלוקת עיזבונות בין יורשים. בהכנת צוואות, נודעת חשיבות רבה לכך שרצונו הכן והאמיתי של המצווה-המוריש יעבור בדרך הקלה והמהירה ביותר ליורשיו. לשם כך, נדרשים בעת הכנת הצוואה תחקור נכון ומקיף של הלקוח, הקשבה לרצונו והבאתו לידי ביטוי באופן פשוט, מדויק וחוקי בצוואה, כך שטענות התנגדות, אם יצוצו ביום מן הימים, ייבלמו ככל הניתן ע"י צוואה חזקה ואיתנה. בייצוג המבקשים לקיים צוואות של יקיריהם שנפטרו או המבקשים להתנגד לצוואות, משקיע צוות המשרד מאמצים רבים בהתחקות אחר הרצון האמיתי של המצווה, ובתוך כך מקפיד על ייעוץ נאמן ללקוח בהתאם לדרישות החוק והפסיקה, למניעת הוצאות מיותרות. במשרד עורכי דין בעלי מומחיות בחלוקת עיזבונות בין יורשים בהסכמה, בגישור, בבוררות ובהתדיינות בבתי משפט ובבתי דין.

bottom of page