top of page

מדיניות פרטיות

אנו באסמעיל ושות' עורכי דין מכבדים את פרטיות המשתמשים באתר זה ובכל פלטפורמה אחרת (לרבות Facebook) ועל כן אנו מפרסמים מדיניות זו ביחס להגנה על פרטיות המשתמשים.

אנו מתחייבים לנהוג במידע שנאסף אודות המשתמשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

מה המידע שאנו אוספים?

שם פרטי ומשפחה, פרטים ליצירת קשר, מידע הקשור לפניות המשתמשים.

למה משמש המידע שנאסף?

יצירת קשר עם המשתמשים, שליחת הודעות דואר אלקטרוני או פוסטים ב- Facebook בעניינים הקשורים לפעילות המשרד.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לערוך, לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

אבטחת מידע

על מנת למנוע גישה אסורה לנתונים אישיים, אנו פועלים כדי להגן ולאבטח את המידע שאנו אוספים באופן מקוון.

חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 הגולש רשאי לעיין במידע, כשמידע זה מוחזק במאגר מידע כהגדרתו בחוק. המידע הנאסף אודותיך על ידי מפעילי האתר במסגרת פעילות ממוקדת או אגב אורחא, כפוף לחוק זה ולפיכך לכל זכויות ודרישות הגולש וכל מאן דבעי, בהתאם לכל דין.

במהלך שימוש הגולשים באתר יתכן וייאסף מידע אודות המשתמש-הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד. הגולש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בגולשו באתר הינו מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין. יתכן כי לגבי שירותים מסוימים לא יוכל לגלוש באתר ולהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.

bottom of page