top of page
Filling Out a Form

להתייעצות עם עו"ד

!קיבלנו את הפנייה, תודה

  • Facebook

צוואות וירושות

דיני ירושה וצוואות

צו קיום צוואה לעומת צו ירושה

01

כשאדם נפטר, העיזבון שלו, הכולל את כל רכושו, עובר ליורשיו. אופן חלוקת העיזבון נקבע על פי צוואה או על פי דין.
צו קיום צוואה הוא מסמך משפטי המאשר את תוקפה של צוואה. צו קיום צוואה הוא הכרחי כדי שצוואה תהיה בתוקף, ורק לאחר קבלת צו קיום צוואה ניתן להתחיל בהליכי חלוקת העיזבון.
צו ירושה הוא מסמך משפטי המאשר את זכויות היורשים על פי דין. צו ירושה ניתן במקרה שבו אין צוואה, או במקרה שבו צוואה אינה בתוקף.

ההבדל בין צו קיום צוואה לצו ירושה

02

ההבדל העיקרי בין צו קיום צוואה לצו ירושה הוא האופן שבו נקבע חלוקת העיזבון. בצו קיום צוואה, חלוקת העיזבון נקבע על פי רצונו של המנוח, כפי שנקבע בצוואה. בצו ירושה, חלוקת העיזבון נקבע על פי דין, בהתאם לקרבה המשפחתית של היורשים למנוח.

מתי מגיעים לבית המשפט בתיקי ירושות?

03

במקרים רבים, הליך חלוקת העיזבון מתבצע באופן פשוט והסכמי, בין היורשים עצמם. במקרים אלו, אין צורך בהתערבות של בית המשפט.
עם זאת, ישנם מקרים בהם יש צורך בהתערבות של בית המשפט בהליך חלוקת העיזבון. מקרים אלו כוללים:
אין צוואה: אם המנוח לא הותיר אחריו צוואה, חלוקת העיזבון תתבצע על פי דין. במקרים אלו, יש צורך בהגשת בקשה לצו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה.
צוואה אינה בתוקף: אם צוואה אינה בתוקף, חלוקת העיזבון תתבצע על פי דין. במקרים אלו, יש צורך בהגשת בקשה לצו ירושה לבית המשפט לענייני משפחה.
התנגדות לצוואה: אם אחד היורשים מתנגד לצוואה, יש צורך בהליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה. הליך זה נועד לקבוע האם הצוואה בתוקף, או האם יש לחלק את העיזבון על פי דין.
סכסוכים בין היורשים: אם בין היורשים קיימים סכסוכים לגבי אופן חלוקת העיזבון, יש צורך בהתערבות של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ינסה להגיע להסכם בין היורשים, או שיחלק את העיזבון על פי דין.

לסיכום:
צו קיום צוואה וצו ירושה הם שני מסמכים משפטיים חשובים בהליך חלוקת העיזבון. צו קיום צוואה מאשר את תוקפה של צוואה, וצו ירושה מאשר את זכויות היורשים על פי דין. במקרים מסוימים, יש צורך בהתערבות של בית המשפט בהליך חלוקת העיזבון.

bottom of page